Rejestracja użytkownika


Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się i akceptuję warunki korzystania z usług Wirtualnego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) określone w Regulaminie.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacją Spółka z o.o. w Chodzieży – siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 29 moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, identyfikatora (log

- administratorem dotyczących mnie, wyżej podanych danych osobowych, są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Chodzieży – siedziba: 64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 29. Dane te wykorzystane zostaną przez wyżej wymienioną Spółkę wyłącznie w c